Folkston Park Care and Rehab

36261 Okefenokee Dr
Folkston, GA 31537
(912) 496-7396