Cane Pole Cafe

100 Folkston Funnel Street
Folkston, GA 31537
(912) 496-7614